Tel / Fax: 037-222-073 / Mobitel: 061-224-700 - E-Mail Info@bimacon.org

USLUGE

PRAVORADNO PRAVO

Izrada normativnih akata po osnovu Zakona o radu:

• Pravilnik o radu
• Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova
• Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih tokom rada
• Ugovor o radu (sa probnim radom)
• Aneks ugovora o radu
• Rješenja o pravima zaposlenih
• Rješenja o raskidu ugovora o radu i prestanku radnog odnosa po svim zakonskim osnovama

PRIVREDNO PRAVO

Izrada dokumentacije i upis u Registar privrednih subjekata APR

• Sudska i vansudska vještačenja
• Sve za privredna društva,nevladine organizacije i javne ustanove
• Sve vrste promjena u preduzeću
• Stečajevi
• Reorganizacija
• Likvidacija preduzeća (brisanje iz Regsitra)

EKONOMIJARačunovodstvo

Naše usluge

Našim korisnicima nudimo:

Razvojne i savjetodavne poslove:

• Strateški razvoj poslovanja
• Poslovno planiranje
• Upravljanje finansijama
• Stvaranje novog poslovnog pothvata
• Savjetovanje u finansijama
• Savjetovanje u računovodstvu
• Porezno savjetovanje
• Savjetovanje u ostalim segmentima poslovanja

Operativne poslove:

• Prikupljanje, kreiranje i priprema dokumentacije za knjiženje
• Unos dokumentacije
• Obrada podataka
• Sastavljanje finansijskih izvješća
• Vođenje analitike salda-konti
• Vođenje analitike OSA
• Vođenje analitike plaća
• Vođenje kadrovske dokumentacije
• Vođenje materijalnog poslovanja
• Vođenje poslovnih knjiga dohodaka
• Vođenje knjiga popisa – zaliha trgovačke robe
• Suradnja sa Poreznom upravom, Finansijskom policijom, Stručnim službama, Zavodom za statistiku, Zavodom za zapošljavanje, Socijalnim zavodom, bankama i dr.
• Ostali poslovi po potrebi

FINANSIJEInvesticijska studija

Investicijska studija (studija isplativosti) izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih preduzeća te lokalne samouprave.

Investicijske studije služe za:

• Prezentaciju investicijskih projekata potencijalnim investitorima
• Ishođenje bankovnih kredita
• Apliciranje na pojedine programe EU fondova i poticajnih sredstava pojedinih ministarstava

Sadržaj studije je slijedeći:

• Analiza tržišta
• Analiza planirane lokacije
• Projekcija prihoda i troškova projekta
• Projekcija financijskih izvještaja i isplativosti projekta

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I JAVNOG MNIJENJA

Istraživanje tržišta predstavlja sistemsko planiranje, praćenje, prikupljanje, analiza i izvještavanje o podacima i nalazima relevantnim za specifičnu situaciju (problem) na tržištu sa kojom se organizacija susreće u svom okruženju.

JAVNO MNIJENJE

Istraživanje javnog mnijenja predstavlja veoma kompleksno istraživanje čiji se rezultati projektuju na kompletnu populaciju.
Istraživanjem javnog mnijenja dolazi se do podataka koji oslikavaju mišljenje javnosti o određenim temama, bilo da su one političke, socijalne ili druge prirode.

PrevodjenjePrijevod i ovjera ličnih dokumenata za izdavanje turističkih i iseljeničkih i poslovnih viza (izvodi iz matičnih knjiga, vjenčani list, smrtovnice, državljanstva, vozačke dozvole, ljekarski nalazi, izjave i saglasnosti, rješenja i presude, uvjerenja MUP-a o neosuđivanju i nekažnjavanju), diplome, svjedočanstva, prijevod ocijena i potvrde o redovnom školovanju, o zaposlenju, visini plate, o stanju na računu u banci, plaćenom porezu kao i..

• Prijevod i ovjera poslovnih dokumenata (registracija privrednih društava, statuti, punomoć, ugovori, garancije, licence, certifikati, bilansi uspjeha, završni računi), carinskih deklaracija

• Konsekutivno prevođenje na poslovnim sastancima, vjenčanjima.

• Ovjera dokumenata u sudu i opštini.

• Prevođenje tenderske dokumentacije

• Stručni prijevodi, prijevodi iz oblasti građevinarstva, prava, obrazovanja

• Prevodi planova i programa, curriculum-a, transkripta uz svejdočanstva i dr., farmacije, medicine, mašinstva, elektrotehnike i dr.

• Lektorisanje tekstova na bosanskom i engleskom jeziku

• Izrada i formatiranje CV.

Registrovane djelatnostiPRAVNE DJELATNOSTI

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

• Pravne djelatnosti

• Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti;

• Porezno savjetovanje

• Upravljačke djelatnosti

• Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

• Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

• Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

• Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

• Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti

• Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske djelatnost

OBRAZOVANJE

• Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

ANKETA

Kako ste nas pronašli?

NOVOSTI

Javni poziv GRAĐEVINSKIM FIRMAMA

POZIV OSTAJE OTVOREN 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA Dobrodošli na naše stranice, pravo mjesto za… Pročitajte više

Zaposlenici u obrazovanju, treba vam savjet? Organizirajte svoj put do željenog obrazovnog rezultata!

Poštovani, Ovim putem Vam želimo ponuditi novi vid suradnje sa našom firmom- Consulting ''BIMACON''. Naime,… Pročitajte više

Posredovanje najnovijim asortimanom robe u našoj ponudi

Poštovani Ovim putem Vas želimo informirati i ponuditi vam poslovnu suradnju u domeni Posredovanje u… Pročitajte više

Veliki izbor moderne tekstilne robe i obuće visoke kvalitete

Consulting BIMACON na osnovu registrovane djelatnosti 46.16 posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i… Pročitajte više

Ukratko o osnivanju kompanije "Bimacon Bihać"

Kompanija D.o.o Consulting Bimacon je osnovana 2016. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina, specijalizirana i… Pročitajte više